حضور امداگران اورژانس 115 بابل بر بالین قربانیان برق گرفتگی

حوادث شهری

روز پنچ شنبه مورخ ۹۹.۰۸.۰۱در ساعت ۱۹:۱۵دقیقه شب طی گزارش به مرکز دیسپچ اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی بابل مبنی بر برق گرفتگی مرد۷۵ساله و زن ۷۰ساله در جاده قدیم بابل به امل روستای شیرسوار گزارش شد.

 

 

پس از دریافت این گزارش بلافاصله مرکز دیسپچ اورژانس بابل تکنسین های پایگاه احمدچاله پی را به محل حادثه فرستاد.

تکنسین های اورژانس بابل در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند.

در این حادثه متاسفانه در منزل شخصی به دلیل برق گرفتگی مرد۷۵و زن۷۰ساله دچار برق گرفتگی و فاقد حیاتی بود.

تکنسین های اورژانس تلاش های فراوانی برای احیا انجام دادند که متاسفانه ثمری نداشت.