اورژانس هوایی برای انتقال مصدوم صاعقه زده از ایرانشهر به تهران

اورژانس هوایی

روابط عمومی سازمان اورژانس كشور ؛ روز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۹۹، خانمى که در مناطق جنوبی کشور به دلیل برخورد صاعقه به کما رفته بود، با هماهنگی سازمان اورژانس کشور و مرکز اورژانس تهران به صورت هوايى و اقدامات درمانى مناسب از ایرانشهر به تهران منتقل شد .

 

مصدوم در منطقه سیستان و بلوچستان، روز ٤ خردادماه سال جارى در روستای کشیک متأسفانه دچار صاعقه زدگی و تا به امروز در وضعیت کمُا قرار گرفته است.

گفتنى است؛دکتر سید رضا معتمدی معاون فنی و عملیات اورژانس تهران مسئول عملیات انتقال مصدوم از ايرانشهر به تهران بود.