کمک به زایمان مادر باردار اهل عشق آباد کلوده توسط اورژانس115کلوده

موارد خاص

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ساعت 4:58 ،صبح روز چهارشنبه 28 آبان 99خبر شروع دردهای زایمانی مادر باردار به مرکز پیام اورژانس آمل اطلاع داده شد.

درخواست کمک از اورژانس درروستای عشق آباد کلوده محمودآباد،اعلام شد و بلافاصله تیم  پایگاه اورژانس کلوده به محل ماموریت اعزام شد. تیم اورژانس به محض ورود به صحنه ،باانجام اقدام به موقع و ایجاد شرایط مناسب به تولد نوزاد کمک کردندوپس از تولد سایر اقدامات لازم ازجمله  اکسیژن تراپی و کلامپ و بریدن بند ناف ،پوآردهان نوزاد و فراهم کردن‌ محیط گرم انجام  شد.در نهایت‌ مادر و نوزاد و در شرایط مطلوب و با حال خوب به بیمارستان شهدای محمودآبادمنتقل شدند.
⭕️لازم به ذکر است که این نوزاددختر،فرزندسوم مادر ۲۹ساله بود.