صعود پرسنل فوریتهای پزشکی کرمانشاه به قله الوند همدان

اخبار فرهنگی

درتاریخ 26 مهرماه جمعی از پرسنل فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه به قله 3730 متری الوند همدان به مناسبت هفته سلامت روان صعود نمودند. شعار این صعود آرزوی سلامتی جهت پرسنل فوریتهای پزشکی بود.