کمک نقدی پانصد میلون ریالی خیر سلامت به اورژانس ۱۱۵ نیشابور

خیرین اورژانس کشور

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از کمک نقدی خیر سلامت به مبلغ پانصد میلیون ریال به اورژانس ۱۱۵ نیشابور جهت خرید تجهیزات پزشکی خبر داد.

 

 

مصطفی افشار نیک گفت: مدافعان سلامت در عرصه کمک به بیماران و مصدومین با وجود ویروس منحوس کرونا، از جان گذشتند تا جان کسی به خطر نیافتد و حضور خیرین در این برهه از زمان در حوزه سلامت انرژی مضاعفی از لحاظ روحی و روانی برای کادر درمان در بر خواهد داشت.

او ادامه داد: خیرین سلامت بازوان توانای مردمی حوزه سلامت هستند که با همدلی و اتحاد می‌توان از این ظرفیت به نفع مردم در حوزه سلامت کمک گرفت.

افشارنیک افزود: اجرای پروژه های عمرانی و خرید تجهیزات پرشکی توسط خیرین در اورژانس پیش بیمارستانی نیشابور نشان دهنده توجه ویژه حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی به اورژانس می باشد که باید فعالیت این حوزه و همه فعالیت‌های خیرین و نیکوکاران را غنیمت دانست و بیش از گذشته زمینه را برای مشارکت خیرین فراهم کرد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ضمن تشکر از مساعدت ها و کمک های معاونت محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی در جذب کمک پانصد میلیونی خیرین به اورژانس و سایر مساعدت های انجام شده یادآور شد: از سال 1398 تا کنون خیرین سلامت کمک های نقدی و غیر نقدی شامل اهدای زمین و هزینه ساخت دو پایگاه جاده ای، خرید تجهیزات پزشکی (11 دستگاه تله مدسین، دستگاه کمک آموزشی ریتم میکر، تجهیزات حفاظت فردی، دستگاه مه پاش و ازون تراپی) در کمک به اورژانس پیش بیمارستانی داشته اند.