همکاران اورژانس، قهرمانان عرصه اهدای زندگی

اخبار فرهنگی

روابط عمومی سازمان اورژانس کشور: به مناسبت روز اهدا خون در یک اقدام انسانه دوستانه و دسته جمعی، کارکنان اورژانس کشور در تمامی مراکز استان ها با حضور در پایگاه های انتقال خون، نسبت به اهدا خون خود اقدام کردند.

 

بنابراین گزارش، این حرکت انسان دوستانه در پی راه اندازی پویشی سراسری با نام پویش خون قهرمان به مناسبت روز ملی اهدای خون با دعوت از تمامی کارکنان سازمان اورژانس کشور صورت گرفت.

 

گزارش تصویری ، نمایشگر حرکت ارزشمند همکاران اورژانس زنجان برای اهدای زندگی است.