اخبار آموزش

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، روز یکشنبه 30شهریور، وبینار احیای قلبی ریوی پایه برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و متخصصین طب اورژانس و پزشکان عمومی ، برگزار شد.

ادامه مطلب...

مدیرحوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح تمرین های کوتاه میدانی با محوریت مدیریت صحنه و تریاژ در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ این دانشگاه خبر داد.

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...