اجرای طرح آموزش میدانی مدیریت صحنه و تریاژ در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اخبار آموزش

مدیرحوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح تمرین های کوتاه میدانی با محوریت مدیریت صحنه و تریاژ در پایگاه های اورژانس ۱۱۵ این دانشگاه خبر داد.

 

 

دکتر رضا وفایی نژاد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: در این طرح ۳۰ تمرین کوتاه میدانی در سطح پایگاههای شهری و جاده ای  با تکیه بر ارزیابی مهارت های علمی و عملی پرسنل در  خصوص مدیریت صحنه و تریاژ در  مواجهه با انواع حوادث با مصدومین انبوه با همکاری واحد های آموزش و نظارت و حوادث  حوزه مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه در سطح شهر و جاده های منتهی به شهر مقدس مشهد انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: این تمرین ها به صورت شبیه سازی  حوادث و تصادفات با مصدوم بالا در نقاط مختلف و رعایت دستورالعمل های بهداشتی در خصوص بیماری کووید ۱۹، طراحی و به صورت واقعی اجرا شد و سطح علمی و عملیاتی پرسنل اورژانس ۱۱۵  مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت و در محل تمرین نقاط ضعف و قوت و همچنین مطالب مهم  آموزشی به صورت  حضوری و کوتاه ارائه شد.

 مدیرحوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  تصریح کرد: اجرای این طرح موجب افزایش آمادگی پرسنل اورژانس ۱۱۵ در مواجهه و مدیریت مناسب تر حوادث با مصدومین بالا می شود.