برگزاری بزرگترین مانور آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی در شیراز

اخبار آموزش

روز گذشته با همت واحد آموزش اورژانس فارس و جمعی از مسئولان سازمان اورژانس فارس بزرگترین مانور آموزشی اورژانس پیش بیمارستانی در شیراز برگزار شد.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس فارس؛ دکتر محمدجواد مرادیان با بیان این خبر گفت: این مانور با حضور هشت تیم آموزشی از ساعت ۸ صبح با هدف ارزیابی و آموزش مباحثی گوناگونی از اورژانس پیش بیمارستانی بالاخص مباحث ۷۲۴ و ۲۴۷ انجام شد.

رئیس اورژانس فارس همچنین افزود: تیم ها با برنامه ریزی دقیق و با هماهنگی واحد ارتباطات در ساعتهای مشخصی وارد مناطق مشخصی می شدند و با مولاژهایی که در اختیار داشتند مباحث علمی را با پرسنل منطقه مرور می کردند و پرسنل هر منطقه را مورد ارزیابی قرار می دادند.

مرادیان در ادامه از منحصر بفرد بودن این مانور خبر داد و گفت: این مانور ۱۰ ساعت به طول انجامید و در این مدت ۳۵ پایگاه و ۱۰۵ تکنسین اورژانس شیراز مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

رئیس اورژانس فارس در خصوص نحوه برگزاری این مانور گفت: سناریوهایی تنظیم شده بود که تکنسین می بایست با استفاده از دستورالعمل های آفلاین، احیای قلبی ریوی، ۷۲۴ و ۲۴۷ به حل مسئله می پرداخت و بر اساس تسلط تکنسین و نحوه انجام اقدامات درمانی نمره‌ای به آنها اختصاص داده می شد.

وی همچنین افزود: در تمامی مراحل اجرای این مانور حفظ فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل های بهداشتی مد نظر بوده است.