طرح شهید سلیمانی برای مقابله با کورونا

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، دكتر پیرحسین کولیوند در جلسه قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا اظهار کرد: به منظور شکستن چرخه انتقال بیماری کووید 19 طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا اجرا خواهد شد.