جلسه ارزیابی برنامه سلامت جسمانی و روان کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی

اخبار سازمانی

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ برنامه پایش و همچنین طراحی برنامه هایی جهت بهبود و حفظ سلامت جسمانی و روانی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در اولویت سازمان اورژانس کشور می باشد، در همین راستا با توجه به استرس زا بودن حرفه و شغل فوریت های پزشکی و احتمال بوجود آمدن آسیب های فیزیکی و روانی بر روی کارکنان عملیاتی، صبح امروز 28 مهرماه 1399، جلسه ای با حضور دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور، دکتر حیدری مقدم رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، دکتر نوری معاون فنی و عملیات و دکتر آقازاده معاون آموزش و پژوهش سازمان اورژانس کشور برگزار و برنامه پایش سلامت جسمانی و روان کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسه که در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد، مقرر گردید بر اساس برنامه پیشنهادی دکتر حیدری مقدم رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان، برنامه پایش سلامت جسمانی و روانی کارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به صورت آزمایشی در 7 شهر اجرا شود و مداخلات لازم بر اساس نتایج ازریابی ها انجام پذیرد.

گفتنی است؛ بر اساس نتایج برنامه آزمایشی بدست آمده در این 7 شهر، توسعه این طرح در کل کشور در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.