دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با دکتر کولیوند

اخبار سازمانی

روابط عمومی سازمان اورژانس کشور: دکتر نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با دکتر کولیوند، در محل سازمان اورژانس کشور دیدار و گفت و گو کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوع تأمین نیروی انسانی، ساخت ساختمان جدید پایگاه اورژانس آبیک و ساختمان جدید مرکز اورژانس قزوین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.