دیدار روسای سازمان سینمایی و سازمان اورژانس کشور

اخبار ستادی

روابط عمومی سازمان اورژانس کشور : دکترپیرحسین کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور و دکتر حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی در خصوص همکاری های دوجانبه دیدار و گفتگو کردند.

 

دکتر پیرحسین کولیوند ضمن تاکید بر اثرگذاری سینما در بازتاب فعالیت های صورت گرفته در نظام سلامت، عنوان کرد سازمان اورژانس کشور آمادگی کامل دارد تا در افزایش آگاهی جامعه در حوزه سلامت علی الخصوص فعالیت های اورژانس همکاری نزدیک با سینما داشته باشد.

دکتر حسین انتظامی ضمن تقدیر از عملکرد سازمان اورژانس و جامعه پرستاران و پزشکان در مقابله با کرونا ویروس بیان کرد: فعالیت های صورت گرفته در اورژانس در سال های اخیر ارزشمند و قابل تقدیر است و همیشه سینما در کنار جامعه پزشکی بوده است و از هر گونه همکاری مشترک استقبال می کنیم.

با توجه به بازگشایی سینماها از ابتدای تیرماه، مقرر شد سازمان اورژانس کشور در خصوص آموزش پروتکل های لازم به مدیران و پرسنل سینما با سازمان سینمایی همکاری کند و با حضور نمایندگانی از دو سازمان، برنامه های آموزشی نیز در صدا و سیما برای اطلاع رسانی و آموزش گسترده تر تولید و پخش شود.

 

 

 

 

 

.