ديدار مديرعامل شركت هوا فضاى درنا با رئيس سازمان اورژانس كشور

اخبار کشوری

به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ صبح امروز (شنبه) ١٢ مهرماه ١٣٩٩، مهندس انتصارى مديرعامل شركت هوافضاى درنا با حضور در سازمان اورژانس كشور با دكتر كوليوند ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار موضوع استفاده از هواپيما هاى دوزيست و كاربرد آن در اورژانس هوايى كشور مورد بررسى قرار گرفت.