آخرین خبرها

هفتمین  شماره خبرنامه الکترونیک سازمان اورژانس کشور منتشر شد، در این شماره مهم‌ترین اخبار فعالیت‌ها و رویدادهای مهم در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در سراسر کشور در بازه زمانی 21 بهمن ماه الی 06 اسفند ماه 99 منتشر شده است.

 

سه شنبه 5 اسفند 99 دکتر دانایی، رئیس دانشگاه به اتفاق مدیر عامل شرکت عقاب افشان، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی، مسئول پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه و خلبان ارشد پروازی از محل پیشنهادی ساخت هلی پد پایکاه اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان بازدید کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از نجات جان آقای ۵۵ ساله توسط تکنسین های اورژانس خبر داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از مسمومیت ۲۰ نفر از همشهریان با گاز مونواکسید کربن در  بهمن 1399 نسبت به بهمن 1398 خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل؛دکتر لعلی رئیس سازمان اورژانس بابل در مورد عملکرد سازمان در بهمن ماه امسال اظهار داشت:اورژانس بابل در بهمن ماه امسال در مجموع ۲۰۹۹ماموریت انجام داده است که ۸۸۷ماموریت آن شهری و ۱۲۱۲ماموریت جاده ای بوده است؛

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ در راستای توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در ایلام، دکتر صیدنور علیمرادی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ایلام صبح امروز 6 اسفندماه 99 با دکتر کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد مسائل و نیازمندی های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از جمله توسعه خدمات فوریت های پزشکی و رفع کمبود نیروی انسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور؛ صبح امروز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399، دکتر عظیمی نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با حضور در سازمان اورژانس کشور با دکتر کولیوند رئیس این سازمان درخصوص مسائل و نیازمندی های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آن دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار آقای افشارنیک رئیس اورژانس نیشابور نیز حضور داشت و موضوعاتی از جمله ساخت ساختمان اورژانس، رفع کمبود نیروی انسانی و توسعه ناوگان عملیاتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، با توجه به نیاز به تجدید ذخایر خون و فراورده های خونی در آستانه ایام سال نو، همکاران خیراندیش و ایثارگر سازمان اورژانس کشور، طبق سنت دیرینه با شرکت در پویش نجات، خون خود را برای نجات بیماران و مصدومین اهدا خواهند نمود.

اخبار برگزیده