ضرورت تماس با يك شماره مشترك امدادى در زمان بحران

اخبار کشوری

 صبح امروز ١٣آذرماه ٩٩، مهندس داورى و اعضاى شوراى سازمان آتشنشانى با حضور در محل سازمان اورژانس كشور با دكتر كوليوند درخصوص همكارى هاى بين سازمانى ديدار و گفتگو كردند.

به گزارش روابط عمومى سازمان اورژانس كشور؛ در اين ديدار مهندس داورى با تقدير از رئيس سازمان اورژانس كشور و كاركنان اين سازمان در ارائه خدمات در تمامى حوادث و بلايا بعنوان اولين دستگاه، اين اقدامات را يك افتخار براى كشور خواند و گفت: دكتر كوليوند اولين مسئولى است كه در زمان بحران ها در صحنه حادثه حضور دارد و پيگير امور خدمات رسانى حتى فرا تر از خدمات اورژانس مى شود.

در ادامه جلسه، اعضاى شوراى آتشنشانى ضمن ارائه گزارشى در خصوص اساسنامه، مسائل، بودجه، نيروى انسانى و تجهيزات آتشنشانى، پيشنهاداتى در راستاى همكارى هاى بين سازمانى ارائه دادند.

رئيس سازمان اورژانس كشور ضمن خداقوت به مديران و كاركنان آتشنشانى، گراميداشت شهداى حادثه پلاسكو و تقدير از زحمات مهندس داورى گفت: پيشرفت، توسعه و تغييرات مثبت در راستاى ارائه خدمات بهتر در سازمان آتشنشانى مشهود است.

دكتر كوليوند با تأكيد بر ارائه تجربيات و درس آموخته هاى دستگاه هاى امدادى پايتخت در زمان بحران با ساير شهرستان ها افزود: جهت ارائه هرچه بهتر خدمات امدادى به هموطنان نياز به تقويت همكارى هاى بين سازمان داريم.

وى اضافه كرد: اين كه يك شماره مشترك امدادى جهت تماس مردم در زمان بحران به منظور تسريع در اطلاع رساني حادثه به نيروهاي امدادي و انتظامي پاسخگو به حوادث و همچنين افزايش سرعت اعزام نيروها و در نتيجه ارائه خدمات فوريتي در كوتاه ترين زمان ممكن به مصدومين و آسيب ديدگان و استفاده از زمان طلايي براي نجات جان مصدومين داشته باشيم ضرورى است و بايد اقداماتى در همين زمينه انجام شود.

دكتر كوليوند به سختى كار پرسنل دستگاه هاى امدادى نيز اشاره كرد و گفت: همكارانى هستند كه در هنگام ارائه خدمات، دچار مصدوميت مى شوند و يا حتى ممكن است جان خود را در اين راه از دست بدهند كه بايد اين موضوعات مهم با جديت پيگيرى شود.