دیدار مدیر حراست و معاون اجرایی اورژانس البرز با فرمانده قرارگاه سیدالشهداء (ع) سپاه استان البرز

دوشنبه ۱۰ آذر ماه، مدیر حراست و معاون اجرایی اورژانس استان با فرمانده محترم قرارگاه سیدالشهداء (ع) سپاه استان دیدار کردند.

 

 

در این دیدار جناب آقای رسول زاده ضمن تشریح فعالیت های اورژانس استان در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی به هم استانی های عزیز، به پروژه های عمرانی ساخت پایگاه های اورژانس در سراسر استان نیز اشاره کردند. سردار رفیعی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل، فرمودند برهیچکس پوشیده نیست که پرسنل اورژانس فرشتگان نجاتی هستند که در بسیاری از حوادث و بیماری ها بعنوان فرستاده خداوند امید به زندگی را در چشمان بیماران و خانواده هایشان زنده می کنند. سپس ایشان اظهار داشتند سیاست قرارگاه سیدالشهداء هم افزایی بین تمام ارگان های خدمتگزار از جمله اورژانس بوده و قول حمایت همه جانبه از اورژانس جهت همکاری در تمامی زمینه ها اعم از ساخت پروژه های عمرانی و تامین نیازهای مرتبط با بهداشت و درمان را دادند. لازم به ذکر است درحال حاضر حاضر یک دستگاه بولدوزر از طرف قرارگاه سیدالشهداء در حال تعریض و ساخت جاده پایگاه اورژانس پردیس جهت سهولت در رفت و آمد آمبولانس می باشد. در ادامه آقای رسول زاده به نمایندگی از طرف ریاست محترم اورژانس استان از سردار رفیعی برای هماهنگی ها و همکاری های آتی جهت بازدید از پروژه های عمرانی مجموعه دعوت بعمل آوردند.