اولین دوره آموزشی آشنایی با الزامات ایمنی و قوانین رانندگی با آمبولانس در سال جاری

سه شنبه 11 آذر 99 اولین دوره آموزشی آشنایی با الزامات ایمنی و قوانین رانندگی با آمبولانس در سال جاری توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه به دلیل شرایط خاص شیوع کروناویروس، به صورت غیرحضوری و از طریق ویدئو کنفرانس برای نیروهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برگزار شد.

 

دکتر اطهری، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه اظهار کرد: آمادگی ناوگان آمبولانس های اورژانس پیش بیمارستانی از الزامات مهم وضروری ارائه خدمات فوریت های پزشکی به مددجویان می باشد.

دکتر اطهری گفت: نیروهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی سرمایه های ارزشمند و بسیار گرانقدر اورژانس پیش بیمارستانی کشور بوده و ضروری است با رعایت دقیق الزامات ایمنی و قوانین رانندگی با آمبولانس توسط کلیه کارکنان این حوزه از بروز حوادث ترافیکی و به خطر افتادن جان تکنسین های فوریت های پزشکی جلوگیری کنیم.

در این دوره آموزشی مباحث: آیین نامه راهور در خصوص وظایف رانندگان دستگاه های امدادی، توقف خودروهای امدادی در خطوط عبوری، مدیریت پلیس راهور در صحنه حوادث، رانندگی در هوای بارانی، مه آلود و پیچ های تند، لزوم توقف ایمن در محورهای مواصلاتی در زمان ارائه خدمات فوریت های پزشکی، رعایت حق تقدم عبور در معابر، رعایت فاصله طولی با وسایل نقلیه جلویی، هماهنگی نیروهای امدادی در امدادرسانی با هلیکوپترآمبولانس برای شرکت کنندگان ارائه شد.

شایان ذکر است سرهنگ دوم عبدالهی، کارشناس پلیس راه استان سمنان به عنوان مدرس در این برنامه حضور داشتند.