انعکاس عملکرد مطلوب اورژانس مازندران در نجات مصدومین در کانالهای خبری

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پزشکی استان مازندران ،برخی از کانالهای خبری شهرستانهای آمل و نور ،بابلسر،نوشهر اخبار مربوط به حوادث ترفیکی و حضور به موقع تیمهای اورژانس در نجات مصدومین را منعکس کردند.