ویدئو کنفرانس مراکز فوریتهای پزشکی قطب شمال در مازندران

روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران:جلسه ویدئو کنفرانس با حضور معاون بهداشت جمعیت هلال احمر کشور و رئیس اورژانس مازندران و مراکز فوریتهای قطب شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.


 با توجه به لزوم ارائه خدمات درمانی سطح دوم و تخصصی در بلایا به عنوان حلقه اتصال خدمات اولیه و بیمارستانی و تجربیات معاونت بهداشتی و درمانی و توانبخشی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این خصوص ،تدوین پروتکل استاندارد مربوطه به آن که مورد تائید و تصویب فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر قرار گرفته است.جلسه ویدئو کنفرانسی با مراکز فوریتهای پزشکی قطب شمال کشور(گیلان،گلستان،شاهرود،سمنان،بابل) و با حضور دکتر علیخانی ،مدیرکل بهداشت و درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.