سرپرست جدید اورژانس شهرستان ساری معرفی شد

روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران: با حضور رئیس اورژانس مازندران و مسئولین واحدهای ستادی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مازندران ،آئین معارفه سرپرست جدید پایگاههای اورژانس شهرستان ساری انجام شد.

 

آقای حسن طالبی از پرسنل باسابقه اورژانس ۱۱۵ به عنوان سرپرست جدید معرفی و از زحمات آقای اسماعیل محمدی ، سرپرست قبلی شهرستان ساری در این مراسم تقدیر شد .
گفتنی است ،مراسم معارفه آقای اسماعیل محمدی بعنوان سرپرست پایگاههای اورژانس شهرستان میاندرود متعاقبا برگزار خواهد شد.