به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور: آقای مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس کشور روز پنج شنبه 24 آذر 1401 در خصوص آلودگی هوای اخیر و ذکر نکات و راهکارهای مقابله با آن در برنامه زنده شبکه سلامت حضور پیدا کردند .