نکات مهم برای پیشگیری و کنترل حوادث چهارشنبه سوری 1

همه ساله شاهد بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی به دلیل استفاده از مواد آتشزای غیراستاندارد و انجام برخی اقدامات غیرمعقول در چهارشنبه آخر سال هستیم. مشاهده این ویدیو به شما کمک می کند تا از عوارض و خطرناک یاد شده جلوگیری کرده یا در صورت بروز حادثه، خسارات ناشی از آن را به کمترین حد ممکن برسانید. (تهیه شده در اورژانس 115 گیلان)