در صورت بروز حادثه سوختگی در چهارشنبه آخر سال چه کنیم؟

سوختگی یکی از شایعترین عوارض استفاده از مواد آتشزای غیراستاندارد در مراسم چهارشنبه آخر سال است. این ویدیو به شما کمک می کند تا با راهکارهای مناسب برای کنترل سوختگی آشنا شوید. (تهیه شده در اورژانس 115 گیلان)