برگزاری کارگاه کمکهای اولیه در پایگاه اموزشی شهید رئیسی بم

به گزارش روابط عمومي اورژانس١١٥ بم كارگاه اموزشي كمكهاي اوليه درفوريتهاي پزشكي ويژه سربازان در پادگان اموزشي شهيد رئيسي بم برگزارشد