برگزاری کارگاه روش های مهار آتش برای تکنسین های فوریت های پزشکی و کروی پروازی پایگاه اورژانس هوایی سمنان

یکشنبه 17 اسفند 99 کارگاه آموزشی روش های مهار آتش توسط مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه و با مشارکت سازمان آتش نشانی سمنان برای تکنسین های فوریت های پزشکی و کروی پروازی پایگاه اورژانس هوایی برگزار شد.

دکتر اطهری مدیر حوادث و رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه اظهار کرد: ارتقای دانش و مهارت تکنسین های فوریت های پزشکی و کروی پروازی پایگاه اورژانس هوایی در مهار آتش، نقش موثری در پیشگیری از موارد آتش سوزی های احتمالی خواهد داشت.

روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه اعلام کرد: در این برنامه که کارشناس آموزش سازمان آتش نشانی سمنان تدریس آن را بر عهده داشت، تکنسین های فوریت های پزشکی، خلبانان و مهندسین پرواز پایگاه اورژانس هوایی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان روش های پیشگیری از آتش سوزی و استفاده از تجهیزات مهار آتش را مرور کردند.