کارکنان اورژانس 115 نیشابور به پویش سراسری اهدای خون پیوستند

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور، کارکنان ستادی و عملیاتی اورژانس 115 نیشابور روز چهارشنبه 20 اسفندماه با حضور در سازمان انتقال خون نیشابور خون اهداء نمودند.

با توجه به راه اندازی پویش اهدای خون از سوی سازمان اورژانس کشور و بیماری کرونا و کاهش مراجعه مردم به پایگاههای انتقال خون و در نتیجه کاهش ذخایر خونی، کارکنان خدوم همیشه در صحنه اورژانس با اهدای خون خود حماسه دیگری آفریدند.مدیران و کارشناسان ستادی و عملیاتی حوزه فوریتهای پزشکی این مرکز با شرکت در پویش اهدای خون جلوه ای از ایثار، فداکاری و نوع دوستی را به تصویر کشیدند.