تماس با 115

آیا می دانید در چه مواردی و چطور باید با اورژانس 115 تماس بگیرید؟ آیا می دانید پس از تماس با 115 چه اطلاعاتی را باید به اوپراتور بدهید ؟ چه نکاتی را تا رسیدن آمبولانس رعایت کنید ؟ پاسخ این سوالات را در این ویدیو خواهید یافت.