سپید پوشان اورژانس بابل به پویش اهدای خون فرشتگان نجات پیوستند

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس بابل : همزمان باسراسرکشور، تعدادی از کارکنان اورژانس ۱۱۵ بابل باهدف ترویج فرهنگ اهدای خون ونجات جان هم نوع دراقدامی خدا پسندانه خون اهداکردند وبه پویش سراسری اهدای خون فرشتگان نجات پیوستند.


:diamonds:پویش سراسری اهدای خون فرشتگان نجات باحضورپرسنل اورژانس ۱۱۵ سازمان اورژانس کشور درروزهای ۱۹ و۲۰ اسفندماه اجرا میشودتا با مشارکت وهمدلی همگانی ، نیاز حیاتی بیماران واقشارنیازمند مرتفع گردد؛
ازاین رو، پرسنل داوطلب اورژانس ۱۱۵ بابل ،درتاریخ ۲۰ اسفندماه باحضوردرپایگاه انتقال خون این شهرستان به پویش اهدای خون فرشتگان نجات پیوستند.