توصیه هایی برای آمادگی در برابر زلزله

زلزله یکی از پدیده های غیرمترقبه اما شایع در کشور ماست. اما با رعایت برخی توصیه ها می توان آسیب ناشی از آن را به حداقل رساند. این ویدیو به شما نشان می دهد که در زمان وقوع زلزله چه باید کرد. تهیه شده توسط اورژانس کرمان