آشنایی با اورژانس - انیمیشن برای کودکان

در این ویدیو نکاتی برای آشنایی کودکان با اورژانس 115 در قالب شعر و انیمیشن طراحی شده.