علایم اولیه سکته مغزی چیست؟

سکته مغزی از یک جرقه کوچک آغاز می شود. تشخیص این جرقه و رسیدگی به بیمار در لحظات اولیه نقش مهمی در کاهش عوارض و خطرات ناشی از بیماری دارد. در این ویدیو با نشانه های ین جرقه آشنا خواهید شد.