روش های جابجایی مصدوم

معمولا بهترین توصیه در صحنه حادثه این است که مصدوم را حرکت ندهیم و منتظر رسیدن آمبولانس یا نیروهای امدادی باشیم. اما گاه در برخی موارد ، مثلا زمانی که خطر انفجار هست، جابجایی مصدوم و دور کردنش از محل خطر امری اجتناب ناپذیر است. این ویدیو به شما نشان می دهد در چنین مواردی چه باید کرد. تهیه شده در اورژانس کرمان