از سکته مغزی چه می دانید؟

آیا می دانید سکته مغزی چه علایمی دارد؟ آیا می دانید مهمترین اقدامات اولیه برای کمک به فرد مبتلا به سکته مغزی چیستند؟