اورژانس هوایی ( دیرین دیرین)

استفاده از بالگرد یکی از خدمات اورزانس 115 برای امدادرسانی به بیماران و مصدومین در مناطق دور دست یا صعب العبور، یا مواردی است که بیمار نیاز به انتقال خیلی خیلی فوری دارد. است. خدمتی که نقشی چشمگیر در نجات زندگی هموطنان ایفا می کند