برگزاری دوره عملی تربیت مربی امدادهای اورژانسی در اردبیل

 به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اردبیل ،در تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه ۹۹ ، دوره عملی تربیت مربی امدادهای اورژانسی با همت واحد آموزش همگانی اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل برگزار گردید.

گفتنی است، کلاس تئوری و آزمون اینترنتی، به صورت مجازی برای شرکت کنندگان اجرا گردیده بود و از بین شرکت کنندگان ۲۰ نفر توانسته بودند به دوره عملی راه پیدا کنند .

همچنین دو نفر از شرکت کنندگان که در مجموعِ دوره تئوری و عملی حائز امتیاز حداکثری شده بودند ،توسط ریاست محترم اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل تقدیر بعمل آمد.