کلیپ نوروزی سازمان اورژانس کشور

با عرض تبریک و آرزوی سالی سراسر پیروزی ، خیر و برکت برای تمامی هموطنان و همکاران سازمان اورژانس کشور (تهیه شده توسط اورژانس 115 گیلان)