یک میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۸ مراجعه اورژانسی در نوروز

اخبار کشوری

سخنگوی اورژانس کشور شرحی از خدمات طرح سلامت نوروز تا ۷ فروردین ماه ارائه داد.

«مجتبی خالدی» سخنگوی اورژانس کشور، در مورد گزارش خدمات ۲۵ اسفند تا ۷ فروردین بیان کرد: کل مراجعات ما یک میلیون و ۶۹۴ هزار و ۱۸ نفر بوده که از این تعداد یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۲۰ سرپایی، ۳۵۹ هزار و ۶۹۸ بستری، ۲۳ هزار و ۹۱۱ مراقبت ویژه، ۳۷ هزار و ۵۹۰ عمل جراحی اورژانسی، ۷۳ هزار و ۹۹۶ عمل الکتیو، ۱۸۳ هزار و ۴۱۷ بیمار تنفسی، ۱۰۵ هزار و ۵۲۵ ترومایی، ۵۸ هزار و ۱۲۳ قلبی، ۶۱ هزار و ۸۱۸ گوارشی و ۵ هزار و ۵۱۵ سکته مغزی داشتیم.

وی ادامه داد: کل غربالگری‌های انجام شده ۳۳۸ هزار و ۸۰۳ نفر بود که ۱۰۸ هزار و ۴۷۵ تست کرونا، ۴۰۹ تست مالاریا و ۳۷۴ تست التور انجام شد و همچنین ۹۵۷ هزار و ۹۳ تست pcr و ۲۶۶ هزار و ۸۴۸ تست رپید انجام شد.

خالدی در مورد خدمات مرکز سلامت محیط و کار گفت: کل بازرسی‌ها ۳۶۷ هزار و ۱۴۰ مورد بوده که ۲ هزار و ۳۳۲ مرکز پلمپ شده و ۳۵۸ هزار و ۳۷ مواد غذایی معدوم شده و ۱۱ هزار و ۹۴۵ مرکز به مراجع قضایی معرفی شده است.

خالدی افزود: کل ماموریت‌ها ۱۵۲ هزار و ۲۷۲ مورد بود که ۲۳ هزار و ۹۸۲ ترافیکی و ۱۲۸ هزار و ۳۴۴ غیرترافیکی بوده است که در ماموریت های ترافیکی ۵ هزار و ۷۵۷ درمان در محل و ۱۹ هزار و ۹۳۶ انتقال به مراکز داشتیم و در ماموریت های غیرترافیکی هم ۵۲ هزار و ۹۷۷ درمان در محل و ۵۰ هزار و ۵ انتقالی داشتیم.

وی در مورد خدمات ایستگاه‌های سلامت گفت: کل مراجعه‌ها ۶ هزار و ۵۳۴ مورد بوده که ۶۱۹ مورد ترافیکی و ۵ هزار و ۹۱۵ مورد غیر ترافیکی بود که ۳ هزار و ۷۵۵ آقا و ۲ هزار و ۳۴۵ خانم را شامل می شد، در کل ۹ درصد ماموریت‌ها ترافیکی و ۹۱ درصد غیرترافیکی بود.

وی در مورد خدمات اورژانس هوایی بیان کرد: کل ماموریت‌ها ۹۰ مورد بود که ۷۵ مورد ترافیکی و ۶۱ مورد غیر ترافیکی را شامل می‌شود و در طرح ۷۲۴ کل ماموریت‌ها ۳۶۳ مورد بود که ۲۱۸ آقا و ۱۴۵ خانم را شامل می شد، همچنین طرح ۲۴۷، کل ماموریت‌ها ۲۸۶ مورد بود که ۱۹۴ آقا و ۹۲ خانم را شامل می‌شد، احیای قلب موفق هم در کل ۴۲۱ ماموریت بود که ۲۸۸ آقا و ۱۳۳ خانم را شامل می‌شد‌.