ديدار رئيس سازمان اورژانس كشور با رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

اخبار کشوری

دكتر كوليوند با سردار هاديانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ديدار و گفتگو كرد.

در راستاى بررسى خدمات طرح سلامت نوروزى، وضعيت سفر ها و مصدومان، امروز ١٢ فروردين ماه ١٤٠٠، دكتر كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور با سردار هاديانفر رئيس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، سردار حسينى جانشين پليس راهنمايى و رانندگى ناجا و سردار حميدى رئيس پليس راهنمايى و رانندگى تهران بزرگ ديدار و گفتگو كرد.