اولین نشریه الکترونیک اوژانس ۱۱۵ نیشابور منتشر شد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور از انتشار اولین نشریه ی الکترونیک اورژانس ۱۱۵خبر داد

مصطفی افشارنیک گفت: هدف از انتشار این نشریه ارتباط بیشتر با مخاطبین و ارائه گزارش عملکرد اورژانس ۱۱۵ نیشابور می باشد که بعد از پیگیری های فروان توسط واحد روابط عمومی این مرکز اولین نشریه الکترونیکی به صورت فعالیت یک سال اخیر اورژانس ۱۱۵ نیشابور در ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد.

او ادامه داد: اولین شماره نشریه با موضوع خیرین سلامت، توسعه اورژانس ۱۱۵،گفتگوی ویژه،قاب ایثار در دوران کرونا تکنسین ها ی نمونه سال ۹۹ ،آموزش و فعالیت های ورزشی اورژانس ۱۱۵ نیشابور منتشر شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستای ضمن تقدیر و تشکر از گردآورندگان این نشریه یادآورشد: من بعد نشریات الکترونیکی اورژانس ۱۱۵ نیشابور به صورت فصلی تهیه می شود تا نقاط ضعف و قوت شناسایی شده و مخاطبین و شهروندان بیشتر با عملکرد اورژانس ۱۱۵ آشنا شوند.

جهت مشاهده و دانلود نشریه الکترونیکی اینجا کلیک کنید.