ساخت ١٠٠ پايگاه جاده اى اورژانس با كمك خيرين

اخبار کشوری

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور اولین جلسه سال ۱۴۰۰ سازمان اورژانس کشور و مجمع خیرین سلامت و راه و شهر سازی برگزار شد.
فعالیت ها و تفاهم نامه های پارسال، گزارش روند پیشرفت ساخت پایگاه جاده ای و تشکیل کمیته اجرایی از جمله موضوعات بررسی شده در این جلسه بود.
رئیس سازمان اورژانس کشور در این جلسه ضمن موافقت جابجایی پایگاه های خیرساز بر اساس مقررات بر ارائه گزارش هفتگی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های ساخت پایگاه های خیرساز تاکید کرد.