آشنایی با انواع آژیر آمبولانس و مفهوم آنها

حتما تا به حال متوجه تفاوت انواع آزیرهای آمبولانس شده اید. اما آیا می دانستید که هر کدام از انواع این آژیرها معنا و مفهوم خاصی دارند و هر یک بسته به وضعیت و شرایط بیمار مورد استفاده قرار می گیرند؟ برای آشنایی با مفهوم آژیرها، این ویدیو را ببینید. ( تهیه شده توسط اورژانس115 گیلان)