تجمیع پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی استان تهران

اخبار سازمانی

رئیس سازمان اورژانس کشور از تجمیع پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با اورژانس تهران خبر داد.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور؛ دکتر کولیوند گفت: یکپارچگی مجموعه های اورژانش پیش بیمارستانی استان تهران کمک شایانی به افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی می کند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه ردیف های بودجه ای یک هزار و 200 پست برای اورژانس سازمان لحاظ شده است، افزود: با این تجمیع، ردیف بودجه ای سازمان اورژانس از سال 1401 مشکلی نخواهد داشت.

او گفت: سازوکار اجرایی بین دانشگاهها با معاونت فنی سازمان اورژانس کشور و رئیس اورژانس تهران با همکاری نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران انجام می شود.

نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از اجرای این طرح برای همکاری بیشتر اعلام آمادگی کردند.