روز پرکار اورژانس هوایی غرب خراسان رضوی

اورژانس هوایی

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 سبزوار : بالگرد اورژانس هوایی غرب خراسان رضوی طی دو سورتی پرواز جداگانه جان دو نفر را نجات بخشید، کادر عملیاتی درمانی اورژانس هوایی غرب خراسان طی دو پرواز جداگانه دو بیمار قلبی را در سریعترین زمان ممکن ، به بیمارستان اعزام کردند

در پرواز اول ، بیمار قلبی طی درخواست پایگاه اورژانس 115 شهر داورزن تحویل گرفته شده و به بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار اعزام شد.

در پرواز دوم تیم عملیاتی اورژانس هوایی طی درخواست پایگاه اورژانس شهر نوده انقلاب خوشاب، بیماری را که دچار ارست قلبی تنفسی شده بود را پس از انجام عملیات احیا و برگشت بیمار به بیمارستان حشمتیه سبزوار منتقل کردند.