ماموریت بالگرد اورژانس هوایی اهواز به حادثه مارگزیدگی مادر باردار در لالی

اورژانس هوایی
روابط عمومی اورژانس خوزستان با اعلام خبر مارگزیدگی یک مادر باردار در منطقه آرپناه لالی از اعزام یک فروند بالگرد و انتقال وی به بیمارستان امام اهواز توسط امدادگران خبر داد.