تولد نوزاد اندیکایی به دست تکنسین های اورژانس 115 اهواز

موارد خاص

به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، در تاریخ شانزده اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مقارن ساعت ۸ صبح با تماس به مرکز پیام اندیکا یک مورد درد زایمانی توسط همراهان در بخش چلو روستای موری اعلام شد.

 

 

فورا آمبولانس ۱۱۵ به منطقه اعزام شد و پس از بررسی علایم حیاتی و مراقبتهای ویژه، بیمار را به قصد بیمارستان اعزام نمودند.
دربین راه با درد زایمان و علایم، تکنسین‌های پایگاه (سجاد چرومی و مصطفی ندری) با مراقبت‌های ویژه پزشکی توانستند نوزاد سالم را بدنیا  آورند و پس از دقایقی آنرا به دست مادر تحویل دهند.