ستارگان حیات برتر در سال 99

اخبار سازمانی

تقدیر از همکاران برتر عملیات اورژانس در سال 99 در روز عید  سعید فطر اعلام می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، با دستور رئیس سازمان اورژانس کشور در شناسایی و قدردانی از همکاران برتر عملیات، طرح ستارگان حیات از سال 99 راه اندازی شد.

در این راستا مقرر شد مراکز اورژانس پیش بیمارستانی همکاران برتر خود را به دبیرخانه مرکزی ستارگان حیات معرفی کنند.

دبیرخانه مرکزی پس از بررسی کارشناسی از بین نفرات برگزیده 29 پایگاه اورژانس سراسر کشور 3 نفر را شایسته تقدیر و قدردانی دانست.

اسامی برگزیدگان نهایی در روز عید فطر بر روی پورتال رسمی سازمان اورژانس کشور به نشانی

www.115.ir قرار خواهد گرفت.