نشست بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی شهدا و جانباختگان سازمان اورژانس کشور

اخبار سازمانی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اورژانس کشور، دومین نشست بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی شهدا و جانباختگان سازمان اورژانس کشور با حضور مشاور عالی ریاست سازمان، صاحبنظران و اساتید سازمان، معاون و نمایندگان معاونان  و مشاور ریاست سازمان در امور ایثارگران، روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت برگزار شد .

در این نشست درباره چگونگی و شیوه اجرای آیین نامه ارائه خدمات به بازماندگان شهدای خدمت و آسیب دیدگان در حوادث و سوانح  که در شش بند طراحی شده است بحث و تبادل نظر شد. 

در پایان قرار شد مشاور عالی ریاست سازمان با بررسی دوباره و با رعایت نکات فنی و قانونی، آیین نامه مذکور را به صورت نهایی تدوین و برای تنظیم و آماده سازی به واحد مربوطه ارائه کند به همین منظور در جلسه نهایی روز یکشنبه دوم خرداد به تایید ریاست سازمان اورژانس کشور رسید.

پس از تایید مصوبات آیین نامه به مراکز ابلاغ خواهد شد .