شماره تلفن 115 یک تلفن امدادی و ضروری است

اخبار کشوری

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: شماره 115 یک تلفن امدادی و ضروری است که بایستی بدون نیاز به آنتن دهی قابل دسترس افراد باشد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، دکتر کولیوند در دیدار نمایندگان فارسان و شاه زند با بیان اینکه در حوادث دقایق برای امداد رسانی حیاتی است، افزود: در حادثه اتوبوس نقده به دلیل عدم پوشش مخابراتی با اورژانس بعد از 19 دقیقه درخواست کمک شد.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: پس از ارتباط تلفنی در 11 دقیقه اولین آمبولانس اورژانس در صحنه تصادف حاضر شد اما این زمان می توانست با آنتن دهی مناسب منطقه کاهش یابد. نمایندگان فارسان و شاه زند  ضمن قدردانی از خدمات سازمان اورژانس کشور در سال های اخیر بر حمایت نمایندگان در توسعه خدمات این سازمان تاکید کردند.