درخواست مراغه برای دریافت بالگرد اورژانس

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در دیدار با ریاست سازمان اورژانس کشور درخواست اضافه شدن بالگرد به پایگاه این شهرستان داشت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان اورژانس کشور، دکتر کولیوند در دیدار امروز دوشنبه 14 تیرماه با دکتر علیزاده گفت: در حال حاضر 48 فروند بالگرد اورژانس در کشور وجود دارد که هر کدام منطقه ای به وسعت  150 کیلومتر را پوشش می دهد. که بالگرد تبریز این منطقه را پوشش می دهد .

نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار ضمن قدردانی از زحمات همکاران اورژانس افزود: در صورت امکان بالگردی در اختیار این شهرستان قرار بگیرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: بررسی ها در این خصوص انجام خواهد شد  و در صورت امکان این بالگرد تخصیص داده خواهد شد.